Podczas koncertów: „Beats of Mercy” (27.01.2019), oraz „niemaGOtu na żywo”  (03.02.2019), będzie możliwość pozostawienia dzieci pod okiem doświadczonych opiekunów. Robimy to, aby dzieci w swoim gronie, w bezpieczny, atrakcyjny i pożyteczny dla nich sposób, przeżyły czas w którym rodzice bawią się na koncercie.

Wszyscy opiekunowie są aktywnymi członkami Kościoła Katolickiego, świadomymi swojej polskiej tożsamości.  Zajęcia odbędą się w salce sąsiadującej z klubem.

 

 

Minimalny wiek dziecka, które może wziąć udział w zajęciach to 3 lata, maksymalny 15 lat. Zajęcia, ich długość i intensywność są dostosowane do wieku dzieci i będą prowadzone w 3 grupach wiekowych:

3-6

  7-11

 12-15

 DZIECI NIE ŚMIECI

Aktywności przewidziane dla dzieci są zakorzenione w dziedzictwie kultury chrześcijańskiej oraz historii Polski. Zajęcia rozpoczną się wspólną modlitwą i zabawami ukierunkowanymi na poznanie się.

 

W zależności od wieku proponowane zajęcia będą opierać się na zabawach Integracyjnych, plastycznych ruchowo-edukacyjnych i zręcznościowych, badawczych i eksperymentowaniu.

 

W programie dla starszych dzieci skupimy się na ćwiczeniu samodzielnego myślenia, rozwiązywania problemów i zdobywania wiedzy. Aby to osiągnąć zaplanowane mamy dla nich gry fabularyzowane, quizy historyczne i geograficzne.

CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO?

Koszt opieki to £5 / dziecko - płatne na miejscu.

Na zajęcia przyjęte zostaną tylko dzieci, których rodzice/opiekunowie na miejscu okażą ważny bilet wstępu na właściwy koncert.

 

Wszystkie zgłoszenia na zajęcia dla dzieci przyjmujemy z wyprzedzeniem. Do dnia:

- 17.01.2019 na koncert „Beats of Mercy”

- 24.01.2019 na koncert „niemaGOtu na żywo”

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Aby zarezerwować miejsce dla dziecka prosimy o przesłanie wiadomości na adres: info@kulturazycia.co.uk

W treści wiadomości prosimy zawrzeć następujące informacje:

- liczba dzieci

- płeć dzieci

- wiek dzieci

- numer telefonu rodzica / opiekuna prawnego

- nazwę koncertu

 

W odpowiedzi na otrzymaną wiadomość prześlemy formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie i odesłanie do nas jest niezbędnym warunkiem przyjęcia dziecka pod opiekę podczas trwania koncertu.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

O fakcie przyjęcia zgłoszenia lub niemożliwości jego zrealizowania poinformujemy na tydzień przed planowaną datą koncertu.

Informacje o lokalizacji zostaną podane po przyjęciu zgłoszenia.

 

Zapraszamy!

 

JAK ZGŁOSIĆ DZIECKO?

Patroni i Partnerzy

Cele

Naszymi głównymi celami są odbudowywanie i umacnianie pozycji rodziny we współczesnym świecie, oraz wytworzenie sposobności do pełnego wzajemnego szacunku i zrozumienia spotkania człowieka z człowiekiem.

"W końcu bądźcie mocni w Panu - Siłą Jego potęgi"

Ef 6, 10

 

"Niechaj sądy nasze umilkną o duszach bo przedziwne jest z nimi miłosierdzie Boże"

Dz. 1684

Inspiracje

DOŁĄCZ DO NAS

Jeśli uważasz że nasza współpraca będzie korzystna dla Ciebie, dla nas i innych ludzi - napisz  w 10 zdaniach o co Ci chodzi.